Monday, February 21, 2011

The structure of a neurone


Pelajar kelas 4 Al-Biruni berbincang dan menerangkan tentang struktur dan fungsi neuron sebagai unit asas untuk sistem saraf.

Hasil perbincangan pelajar dapat mengenalpasti 7 struktur asas neuron iaitu :
 • nucleus
 • dendrones
 • dendrites
 • cell body
 • node of ranvier
 • myelin sheath
 • axon
Cuba !! nyatakan fungsi setiap bahagian :

 • nucleus : _____________________________________________
 • dendrones : _____________________________________________
 • dendrites : _____________________________________________
 • cell body : _____________________________________________
 • node of ranvier : ______________________________________________
 • myelin sheath : ______________________________________________
 • axon : ______________________________________________

No comments:

Post a Comment