Friday, February 11, 2011

The effect of antibiotics on bacteria

Simulasi kesan antibiotik ke atas bakteria yang dihasilkan oleh pelajar.

 • P - Penicillin, S - Streptomysin, R - Water (kawalan)
 • P, S dan R direndamkan ke dalam agar nutrien dan dieramkan selama 2 hari (48 jam) pada suhu 37oC.
 • Selapas 48 jam disekeliling antibiotik P dan S terhasil kawasan yang berwarna putih/jernih.
 • Kawasan bewarna putih menunjukkan - antibiotik telah membunah bakteria.
 • Semakin luas kawasan putih menunjukkan semakin banyak bakteria telah dibunuh.
Jawab soalan berikut :
 • Nyatakan pemboleubah : a) manipulasi :
 • b) bergerak balas :
 • c) ditetapkan :
 • Pemerhatian :
 • R adalah air. R bertindak sebagai kawalan , kenapa ?
 • Luas kawasan P dan S berbeza kenapa ?


Kelas 5 Al Khawarizmi : Azreen, Shameera, Farhin, Shiera, Sharifah, Jehna, Khazilah -kerja kumpulan.

Pelajar lelaki yang membuat kerja kumpulan.....perbincangan yang mudah, ringkas tetapi berkesan.

No comments:

Post a Comment